Současná civilizace se chová velice hrubě a agresivně k přírodě, k nejen svému životnímu prostředí. Zatěžuje vědomě či nevědomě atmosféru neskutečným množstvím exhalací, splodin a jedů. Málokdo z nás si uvědomuje, kolik musí matka příroda vynaložit sil k regeneraci vzduchu a výrobě kyslíku. A stačí tak málo, být soucitný, vnímavý a pokorný. Například, když zastavím své auto(zejména v zimním období) a obětuji trošku svého osobního pohodlí, pro naše společné a vypnu motor. Nepálíme zbytečně toxické odpady, omezíme spotřebu výrobků z ropy, snížíme spotřebu energie (v zimě nadměrné teplo, v létě neustále klimatizace) a podobných řešení je na tisíce. Víme, že většinu lidí toto téma nezajímá a žijí si dále své konzumní životy, ne svoji vinou, ale byli tak od malička vychováni a vedeni. Ale mi bychom si moc přáli, osvětou a zajímavým záměrem, jim v tomto pomoci.

Naší představou a plánem je získat finanční pomoc a za ní pořídit určité území, kde by jsme všichni měli možnost snižovat své uhlíkové zatížení této planety. Co to znamená? Na tomto území si každý zájemce bude moci vysadit svůj, své stromy, keře, rostliny, kde o ně bude s láskou pečováno a pomůže tím tak zvětšovat nemocné plíce této planety. Každý si bude moci svůj strom sledovat a být na něj velmi hrdý. Nejsme na této planetě jediní a poslední, přijdou po nás další, tak jim zanechme naši krásnou modrou zeměkouli v úžasném stavu a čistém vzduchu, kdoví, třeba se sem jednou vrátíme.

Budeme velmi vděčni za jakoukoli Vaši úžasnou pomoc