Náš spolek byl zapsán krajský soudem v Brně dne 31.srpna 2017. Jsme tak organizací v úplných počátcích a realizacích našich plánů, nápadů, vizí i snů. 

A jaké tedy jsou? 

V první fázi jsme si vytipovali objekt, domeček s větší zahradou, který se nyní usilovně snažíme získat do vlastnictví našeho spolku. 

Ve druhé fázi půjde o větší rekonstrukci domečku, tak aby splňoval naše představy o účelu pro , který jsme si jej vybrali. Chceme zde vytvořit azylový dům pro svobodné maminky s dětmi, které se nachází v nelehké životní situaci, ale nejen pro ně i azyl pro lidičky, kteří nejsou pro tuto neklidnou dobu stavěni, chybí jim určité zázemí, pevný bod, kterého se mohou chytnout a stabilizovat si svůj život, zjistit, že život má svůj smysl a nejsou na vše sami. Dále zde chceme vytvořit tři dílny (keramickou, řezbářskou a sklářskou) ve kterých společně budeme získávat vztah, cit, lásku k práci s hlínou, ohněm, dřevem, kovem – základními elementy tohoto světa. Vytvořit v dětech, lidech vztah k prapůvodním lidským hodnotám, které vždy fungovali a vždy budou, ač se se to nyní nemusí tak jevit. Zahradu u domu chceme přeměnit v oázu klidu a odpočinku, nejen pro lidičky, ale hlavně také pro zvířátka, rostliny, hmyz a vnímat tak krásu přírody. Získávat vědomosti, jak se k přírodě chovat, jak ji chránit a neničit, jak je dnes zcela běžné bez zábran. K tomu ještě máme jeden velmi zajímavý projekt, ale vše popořádku.

Prostě se zde budeme učit mít radost ze života, mít rád, nebát se, budeme se zde smát i přemýšlet                                                    .

Ve třetí fázi pak chceme náš spolek z ekonomizovat, vytvořit si vlastní značku, vstoupit na trh s našimi krásnými výrobky, produkty a spolupodílet se na zisku námi všemi vytvořeným