Setkání přátel

Na dnešním setkání přátel a sympatizantů našich projektů, jsme si vytyčili nejen nejbližší cíle, ale i vize do budoucnosti. V současné době vytváříme keramickou dílnu, po které bude pokračovat sklářská a řezbářská. V dlouhodobějším horizontu vytvoříme rozvážkovou službu našich ZPS pomocníčků, výrobu zdravé výživy, její rozvoz spolu s bistrem a obsluhou úžasných ZPS pomocníčků. Máme také zájem na rozšiřování našich projektů do dalších měst a oblastí. Další naší aktivitou bude také ochrana přírody trochu jinak, v projektu Jablůňka. A vytvoření globální sítě lidí na jiném, morálním pohledu na svět, život a lidské hodnoty. Nápadů máme ještě spousty, nyní nám však záleží na jejich úspěšné realizaci a bez Vaší velké pomoci to nebude jednoduché. Věříme ve Vás a ve Vaše dobrodiní

Naše vize